Ming-Su lotsberekening

De Ming-Su lotsberekening is een voorspellende horoscoop die gebaseerd is op Oosterse wijsheid. De uitkomst is dan ook op zijn minst opmerkelijk, treffend en frappant te noemen.

De Ming-Su lotsberekening wordt verdeeld in twaalf fasen (de twaalf Paleizen van de Levenscyclus), te weten:

 • conceptie
 • babytijd
 • kleutertijd
 • kinderjaren
 • adolecentie
 • Kuan Tai
 • volwassenheid
 • rijpheid
 • pensionering
 • oude dag
 • verval
 • laatste jaren
 • begrafenis


Het Kuan Tai is het eerste huis in deze bijzondere lotshoroscoop die de volgorde van de interpretatie bepaalt. Tijdens de uitvoerige berekening van uw levenslot, spelen ook de elementen hout, vuur, aarde, metaal en water een belangrijke rol.

Anders dan bij andere Chinese horoscopen het geval is, nemen bij de Ming-Su lotsberekening ook de vier oosterse kwaliteiten een belangrijke plaats in.

 • Lot (zelfstandigheid, keuzes maken)
 • Zegel (tevredenheid, geluk)
 • Beambte (carrière, promotie)
 • Rijkdom (financiën, geldzaken)
 • Kans (mogelijkheid het leven ten goede te veranderen)

Het gaat er hierbij om welke kwaliteit er in welk element komt te staan en hoe de elementen elkaar mee - of tegenwerken. Een uiterst interessante horoscoop waar u werkelijk uw voordeel mee kunt doen. Immers, iedereen krijgt in zijn leven slechts één kans waarop hij zijn leven in positieve zin kan omgooien. Hoe handig zou het zijn te weten in welke periode van uw leven zich deze kans voordoet?

De kosten voor een volledig met de hand uitgewerkte Chinese Ming-Su lotsberekening bedragen inclusief de tabel van uw persoonlijke elementen en de complete tekening van uw persoonlijke hemel-en aarde map € 200,00. (+/- 20 pagina's in A4 of +/- 40 pagina's in A5.)

Het gehele verslag wordt u als mooi afgewerkt gebonden boekwerk per post toegezonden.

Home

Contact