Chinese vier kolommen horoscoop

De vier kolommen basis horoscoop in de Chinese astrologie laten zien hoe iemand werkelijk is. Hoe diegene zich naar buiten toe presenteert, hoe diegene zich opstelt in relaties en wat diegene van binnen verlangt. Het betreft hier dus een algehele persoonsbeschrijving. Tevens bevat de vier kolommen horoscoop informatie over iemand toekomst.

De vier kolommen basishoroscoop bestaat uit

  • het uurdier (wat u voor uzelf houdt, wensen, verlangens)
  • het dagdier (gedrag naar gelijken; partners, broers, zussen, vrienden, etc)
  • het maanddier (gedrag naar degenen die verantwoording voor u dragen; ouders, mentoren, leraren, werkgevers, etc.)
  • het jaardier (uw persoonlijkheid en karakter)
  • van elk dier het stam element
  • van elk dier het tak element

Er zijn maar liefst 60 combinaties van stam - en tak elementen; elke combinatie heeft zijn eigen naam en voorspellingen voor de toekomst.

Zoals u ziet bestaat een vier kolommen basishoroscoop uit vier dierentekens. Bij elk dierenteken hoort dus een stam/tak combinatie die zowel een karakterbeschrijving als een voorspelling bevat, hetgeen de persoonsbeschrijving behoorlijk gedetailleerd en uitgebreid maakt.

Tevens bekijk ik voor u:

  • hoe uw vier dierentekens zich tot elkaar verhouden in de Chinese cirkelvormige zodiac. Staan zij tegenover elkaar, in een driehoek, een kruis, of in een bijna-kruis waarbij één van de tekens ontbreekt? Dit heeft allemaal een speciale betekenis met betrekking tot de talenten, gebreken en/of tegenstrijdigheden in uw karakter
  • wat de heerser van uw dag is. Een belangrijk dier, aangezien deze uw levenslot voorspelt!

> De stam elementen  hout, vuur, aarde, metaal en water zijn van groot belang in de Chinese astrologie. Zij kunnen elkaar namelijk ondersteunen of tegenwerken en hebben hierdoor dus een grote invloed op de horoscoop.

De kosten voor een volledig met de hand uitgewerkte Chinese vier kolommen horoscoop bedragen € 150,00 (+/- 15 pagina's in A4 of +/- 30 pagina's in A5)

Het gehele verslag wordt u als mooi afgewerkt gebonden boekwerk per post toegezonden.

Home

Contact