Gratis tarot legging vriendschap

Gratis antwoord op uw vragen; online tarotlegging over vriendschap op Open Kaart TV.

De mogelijkheden zijn onuitputtelijk. Op het gebied van vriendschap worden  oa. deze vragen behandeld. 

> De vragen waarvan de linkjes zijn gekleurd, heb ik inmiddels behandeld; deze leiden naar de betreffende filmpjes op Open Kaart TV. 

 • Hoe denkt ... over mij? 
 • Mist ... mij?
 • Hoe zal de vriendschap tussen ... en mij verlopen?
 • Is ... loyaal aan mij ?
 • Wie zou graag meer contact met mij willen?
 • Zullen ... en ik onze ruzie kunnen bijleggen?
 • Zal de vriendschap tussen ... en mij blijvend zijn?
 • Is ... boos op mij?
 • Waarom is ... boos op mij?
 • Waarom negeert ... mij?
 • Wat wil ... van mij?
 • Is ... eerlijk tegen mij?
 • Praat ... negatief over mij?
 • Praat ... positief over mij?
 • Wat staat tussen de vriendschap van ... en mij in?
 • Zal binnenkort iemand tegen komen waar het mee klikt?
 • Wat kan ik deze week verwachten op het gebied van vriendschap?
 • Wat vindt ... leuk aan mij?
 • Wat vindt ... niet leuk aan mij?
 • Hoe staan ... en ik tegen over elkaar?
 • Is ... te vertrouwen?
 • Waarom is ... zo jaloers?
 • Waarom ben ik zo jaloers?
 • Zal ik wel of niet op ....'s uitnodiging ingaan?
 • Hoe zal mijn dag/avond met ... verlopen?
 • Hoe zal mijn vakantie met ... verlopen?
 • Hoe zal mijn gesprek met ... verlopen?
 • Zal mijn afspraak met ... doorgaan?
 • Denkt ... aan mij?
 • Heeft ... spijt?
 • Heeft ... oprecht interesse in mij ?
 • Wat vindt ik nu eigenlijk zelf zo leuk aan hem/haar?
 • Waarom behandelt hij/zij mij zo rot?
 • Hoe kan ik het best reageren op hem/haar?
 • Waar is hij/zij gevoelig voor?
 • Wat is zijn/haar zwakke plek?
 • Is het verstandig om uit mezelf contact op te nemen met ...?
 • Is het verstandig voor mij om de vriendschap met ... te verbreken?
 • Hoe kan ik het best de vriendschap met ... verbreken?
 • etc.

Tevens zullen op Open Kaart TV vragen worden behandeld over:

liefdefinanciënwerkstudiewelzijn, zelfinzichtkinderenvoorspellingspirituele ontwikkeling, een bepaalde locatie of een zeker tijdstip.

Heeft u zelf misschien een prangende vraag die u graag in een Youtube filmpje beantwoord zou zien? Mail dan - al dan niet anoniem - naar vipastronl@gmail.com en wellicht komt binnenkort uw reading aan bod op Open Kaart TV!